Sound Healing med Alkemiska kristallskålar under Nymåne

Vad är en Nymåne – En gång i månaden inleds en ny måncykel som sker när månen möter solen, vi får då en sk a nymåne. När solen och månen befinner sig på samma punkt i zodiaken bildas denna nymåne som representerar den nya tiden och att sätta nya intentioner och mål. Vi har vanligtvis en Nymåne och Fullmåne i varje tecken per år, förutom väduren som har två. Vädurens två nymånar sammanfaller med sin första under vårdagjämningen vilket är enormt kraftfullt. Den andra inföll i år den 24/4 på Vädurens sista grad som är en total solförmörkelse. Därför blir väduren ett mycket kraftfullt tecken detta år och då även Månens norra nod gick in i tecknet under Juli – pekar det här på att det är en energi som vi skall utveckla och ta hand om under den kommande 1,5 års perioden. Väduren handlar om Jaget och är en starkt igångsättande energi, vi har alla tecknet som ligger och sänder någonstans på vår individuella utvecklingsresa.

Eftersom Solen representerar Yang energin och Månen Yin, kan vi här ta chansen att sätta nya intentioner när dessa två energier kommer samman under en Nymåne, för att vi skall lyckas skapa något nytt i vårt liv. Eftersom Fullmånen står för fullbordan så kan du även memorera dina intentioner under Nymånens kväll för att sedan utvärdera den vid nästa Fullmåne eller under den längre cyklen (efter halvåret, när samma tecken står i nästa Fullmånen) och se om det manifesterats och/eller fullbordats.

Om Ceremonin & Kristallerna – Under den här kvällen spelar Oceana på sina alkemiska kristallskålar under Nymånens starka energi. Lokalen är nerdämpad med levande ljus och atmosfären är renad och lättad med Palo Santo och och Shamanska aromatiska dofter. Du ligger bekvämt nerbäddad på madrass och bolsters väl insvept under en filt. Under sessionen guidas du av Oceana som berättar lite kort om kvällens Nymåne energi så att du lättare kan sätta din egen unika intention och fokus. Efter det börjar hon spela på sina alkemiska kristall skålar där du försätts i ett djup meditativt tillstånd genom intervaller av kristallernas helande vibrationsljud.

Skålarnas vibrationsljud kan även hjälpa dig att förlösa undanträngda och låsta känslor som du annars inte är i kontakt med då det ligger på ett djupare plan. Det kan frambringa en tillfällig känsla av otålighet, sorg eller smärta (hanterbar) både emotionellt som fysisk medan du processar blockeringarna. Skålarnas ljudresa kan vara en mycket bra lösning för att du skall kunna harmonisera ut det som ligger och stagnerat i din energi och medvetande.
Du blir en starkare magnet för det positiva och framgångsrika i ditt liv. Skålarnas ljud hjälper också dig att landa i ett mjukare tillstånd. Du får en större klarhet, vitalitet och hälsa genom att ta emot ett ljudbad Kristallskålarna har samma frekvenser som vi bär inom oss – en högt vibrerande energi.

Kristallerna aktiverar alltid vår energi på cellnivå. De alkemiska kristallskålarna har en unik renhet på upp till 99,9% , väl sammansatta med kristaller, ädelstenar och aska. En ljudresa med alkemiska kristaller ger oss inte bara en unik inre resa under färger och visualiseringar utan också en känsla av renhet där kroppen försätts i ett djupt avslappnat och förnyat tillstånd.

Därför kallar många denna ljudsession för ett Sound bath eller Sound escapes.

Kom och landa du med i en kärleksfull miljö
Tänk på!

✓ Kom i god tid så att du hittar din plats innan vi startar, dörrarna stängs prick kl 19:00.
✓ Välj bekväma och värmande kläder då du kan bli kall under den djupa avslappningen.
✓ Se till att ha mobilen helt avstängd under passet, vibrationsljud vid tyst läge är inte heller tillåtet.
✓ Undvik stimulantia som koffein, socker eller alkohol innan sessionen (gärna hela dagen)
✓ Undvik toalettbesök under passet för att inte störa de andra.  Gör gärna ett extra toalettbesök när du kommer till oss.
✓ Om du vill kan du stanna på en värmande kopp te efteråt.

Vågor av kärlek
Oceana Gustafsson
Alchemy Crystal Sound Healer


Källa:
Textens astrologiska innehåll är delvis inspirerad av Astrokalendern med Lisa Aurelius.


Crystal Ocean Flow “New moon” – Sound healing bath for groups
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this website, we will assume that you agree to this.
Terms