Oceania Academy

Ett kunskapsforum för dig som vill växa till en kraftfull individ. Det finns en mystiker inom oss alla som bara väntar på att vi skall öppna upp oss för mer som livet har att erbjuda.

Visste du att du är här för en mycket stark anledning och att du kan få precis allting du drömmer om.

Lycka och framgång är inte bara för vissa personer, utan det är en VIBRATION !

För att bli det du vill ha i ditt liv behöver du ställa om ditt frekvensflöde och leva ut i de rätta vibrationerna.
Innan du kan göra det behöver du titta på vilka programmeringar, rädslor och blockeringar som finns inom dig.

Det finns en anledning att du känner en längtan inom dig och det är en klar indikation på att du behöver komma närmare din natur för att nå de mål du satt upp.

Denna utbildningsplattform erbjuder dig fysiska kurser och distansutbildningar. Här kan du läsa till
certifierad medium, Reiki Grand Master
och många andra inspirerande kurser som närar din medialitet och andlighet.

Du lär du dig att….

expandera ditt medvetande
förstå vårt subtila energisystem
etablera kontakt med den universella intelligensen
manifestera tydligt och att nå dina mål
förstå våra dimensioner
våra medvetandenivåer arbetar genom oss
se det kosmiska flödet och skapelsens nervsystem
förmedla kunskap ifrån högre världar

och mycket, mycket mer……

Oceania Academy har djupgående meditationer (processer) som tar dig igenom kraftfulla upplevelser, expanderar ditt medvetande och öppnar upp din existentiella essens…

Alla metoder på Oceania academy ger dig starka vibrationshöjningar vilket gör att transformation sker på en djupare och tydligare nivå än du någonsin kunde tro.


Våra kurser och utbildningar är anpassade för alla över 18 år.


Det är dags att leva ut i din fulla potential, är du redo?….


Välkommen!

Oceana
Andlig lärare, mentor, Healinglärare, Inspiratör
Grundare av oceania academy