Vårt Institut - en harmonisk zen känsla med avkoppling

Hos oss möts du av en lugn och kärleksfull oas med tända ljus och harmoniska dofter. Vi håller en mobilfri zon och ber dig därför vänligt att ha din mobil avstängd under hela ditt besök hos oss.

Genom olika metoder som; Meditation, Yoga, Ljudbad, Ayurvediska och Västliga kroppsbehandlingar hjälper vi dig att få mer kontakt med dig själv för att du skall kunna tona in på ett lugnare och mer fridfullt tillstånd inom dig. Vårt institut håller även ett ljudtempel där du kan uppleva olika ljudsessioner genom sjungande kristallskålar och Shamanska trummor. Våra ljudbad utförs i grupp eller som individuella ljudsessioner och under utbildningar.

Upplev även våra spännande behandlingar i salongen som Ayurvedisk Yogamassage, Klassisk massage, Reiki, Sound Healing (ljudbad) Hudvårdsbehandlingar och mycket mer. Vi erbjuder också Medial vägledning genom Storseanser, Sittningar och Sorgbearbetning - för personlig utveckling, stöd och läkning.

Våra terapeuter är ALLA certifierade och professionella utövare inom sitt område.

 

Missa inte våra events som går regelbundet!


Var med om en magisk ceremoni som äger rum regelbundet i våra lokaler. Under våra gruppsessioner får du möjlighet att möta dig själv och andra på ett djupare plan. Varje månad erbjuder vi Sound Healing med sjungand kristallskålar under Ny och Fullmåne. Shamanska Trumresor och Ceremoniell Cacao ceremoni. Vi håller också Meditation och Yoga varje vecka. Se alla våra events här - Events & Classes


Ett besök hos oss är alltid inspirerande och ger djup avkoppling och hälsosamma fördelar på flera plan.


Här hittar du oss!


Oceania Institute
Kantarellvägen 5b, Åkersberga
Direkt: +4670 - 766 49 42
info@oceaniaacademy.com

ENGLISH

We offer you a peaceful and loving oasis with lit candles and harmonious scents. We maintain a mobile-free zone and therefore kindly ask you to have your mobile phone turned off throughout your visit with us.
Through various methods such as; Meditation, Yoga, Sound bath, Ayurvedic and Western body treatments, we help you get more in touch with yourself so that you can fade into a calmer and more peaceful state within you. Our institute also holds a sound temple where you can experience different sound sessions through singing crystal bowls and Shamanic drums. Our sound baths are performed in groups or as individual sound sessions and during trainings.


Also experience our exciting treatments in the salon such as Ayurvedic Yoga Massage, Classical Massage, Reiki, Sound Healing (sound bath) Skincare treatments and much more. We also offer Medial guidance through Grand Sessions, Sittings and Grief Processing - for personal development, support and healing.
Our therapists are ALL certified and professional practitioners in their field.

Don't miss our regular events!

 

Be part of a magical ceremony that takes place regularly on our premises. During our group sessions, you will have the opportunity to meet yourself and others on a deeper level. Every month we offer Sound Healing with singing crystal bowls during the New and Full Moon. Shamanic Drum Journeys and Ceremonial Cacao ceremony. We also hold Meditation and Yoga every week. See all our events here - Events & Classes

A visit to us is always inspiring and provides deep relaxation and health benefits on multiple levels.

Find us here!

Oceania Institute
Kantarellvägen 5b, Åkersberga, Sweden
Direct: +4670 - 766 49 42
info@oceaniaacademy.com

 


News

From the moment you enter our magical space, we offer a welcoming environment that provides a sense of harmony and relaxation. Immerse yourself in a sense of wellbeing through our tranquil surroundings with lit candles and harmonious Incenses, Palo santo and Sage.

Through holistic treatments, meditation, Yoga and Sound bath, we help you connect with your inner peace and a calmer and more serene state of mind and body.


Our beautiful sound temple houses a wide range of Alchemical Crystal Bowls where you can join us for Sound bath sessions, classes and trainings in Alchemy Crystal Sound Healing.

Experience our unique treatment with Ayurvedic Yoga Massage, Reiki, Crystal Sound bath and much more. We also offer coaching and counselling for personal development and support. All our staff are qualified and specialised in their own field.


Come and join us for a magical ceremony that takes place regularly at our venue. In our group sessions you will have the opportunity to meet yourself on a deeper level and to meet others in an inspiring and beautiful way.

We offer monthly New and Full Moon Ceremonies, Shamanic Drumming Evenings and Ceremonial Cacao Evenings. We also hold weekly Meditations and Yoga.

A visit to us is always inspiring, well worth and brings relaxation and healthy benefits on many levels. See our calendar of events for more details, we are located in Åkersberga outside Stockholm.

Looking so much forward to meeting you.

News