Esoteriskt mediumskap Block 6 Energimålning & Drömtydning

När: Se och välj datum nedan
Vart: Oceania SPA
Kantarellvägen 5 B, Åkersberga

Under detta delblock kommer du få lära dig att tolka energier i ett “kanaliserat skapande”. Lär dig att måla ut den subtila energi som vi människor omges utav., Du kommer lära dig att ge vägledning när du vet hur du målar ut hur energier på människor. Metoden är bra när man vill göra en relationsavläsning.
Under kursen får du även lära dig att måla ut tolkningar ifrån det högre jaget, ditt andliga team och din personliga guide. Här kommer du även kunna se hur din guide visar sig för dig.

Under kursen tolkar vi även symbolvärlden vidare genom drömtolkning, du får en gedigen kunskap om de kollektiva symbolerna och dess budskap.
Du kommer förstå din symbolvärld på ett djupare plan när vi går igenom det undermedvetnas “icke vakna” tillstånd som fångar upp mycket information som kan vara viktiga för dig.

Kursens innehåll;

Energimålning;
* Auran – fysiska, emotionella, andliga
* Chakran
* Energi mellan två personer

Drömtydning
* Lär dig tyda symbolerna och dess mening

Pris: 3200 :-

Efter avslutad kurs och inlämnade hemuppgifter får du ett diplom som intygar din kompetens inom det område som blocket avser. För att få ett Certifierat mediumskap (ej samma som diplom) skall du ha gått alla 7 block och lämnat in de hemuppgifter som blocken avser.

Rekommenderat är att först gå block 1 – 3 (mental och emotionell utveckling), för att
sedan gå vidare till block 4 – 7 (själslig och andlig utveckling)
I de högre blocken (4 – 7) skall du ha en gedigen erfarenhet och kunskap inom medialitet.

Går du direkt till de högre blocken skall du helst ha arbetat som andlig rådgivare tidigare.
Dels för att får en övergripande förståelse för kursens upplägg och dess ”språk” men också för att få en helhet inom den Esoteriska utbildningen.

Du väljer själv i vilken takt din utveckling skall ske, därför kan du anmäla dig fritt till dom olika blocken som passar för just för dig och din egen utveckling. .


Betalning
sker via faktura och skall vara tillhanda senast 20 dagar innan kursstart.
När du fått en kursbekräftelse har du en garanterad plats i gruppen och ditt deltagande är bindande. Om du har frågor i samband med din intresseanmälan bifogar du det i kommentarsfältet.

Observera! att vi har begränsat antal platser till grupperna så att varje elev skall få sin tid till egna frågor och coachning. Vi rekommenderar dig därför att göra en kursanmälan så snart du planerat att gå ett block för att gardera din plats i gruppen.

Avbokning skall ske senast 20 dagar innan kurstillfället, anmäler du dig efter det anser din plats bindande.
För mer information se våra villkor. (se kursvillkor här)

Gör din kursanmälan nedan


Gör din kursanmälan nedan


Translate »