Esoteriskt mediumskap Block 3. Dimensioner och vårt andliga team

När: Se och välj datum nedan
Vart:
Oceania SPA
Kantarellvägen 5 B, Åkersberga, Stockholm Norrort

I denna kurs stärker vi kontakten med hela kosmos genom att etablera kontakt med de 144 dimensionerna i våra 12 vibrationsnivåer – här hittar du ditt andliga team men även alla andra medvetanden som finns i vårt kosmiska nätverk.
Väsen och ljusvarelser som: Kraftdjur, Naturväsen, Älvor, Personliga änglar, Gudinnor, Personliga guider Mästare, Elohimer och Galaktiska guider.

Vi går igenom hur vi kan etablera kontakt med dem och bjuda in dem i vårt energiarbete. När du kan dimensionsvandra så kan du också hitta till din egen själsgrupp och få tydligare assistans genom dem.När du har kontakt med ditt andliga team och alla dimensioner vet du hur du kan hjälpa dig själv och andra i din och andras personliga och andliga utveckling.

Kursen ger dig en fördjupad kunskap om hur dimensionerna ser ut och vart vi kan hitta i alla medvetandenivåer. Du lär dig utföra ett dimensionellt arbete och kan lättare arbeta med våra andliga hjälpare. Du får en tydligare kontakt med ditt andliga team och lär dig vilka du vibrerar starkast med och kan ta hjälp utan i ett energiarbete.

Helgen bjuder på starka andliga upplevelser och ger en gedigen kunskap som närar ditt kosmiskt perspektiv.


Kursens innehåll;
 Dimensionell kunskap
– Teori – Våra 12 dimensioner och 144 vibrationsnivåer
– Väsen/ “medvetanden” i dimensionerna och dess frekvensnivå
– Lär dig urskilja på höga och låga medvetanden och vart de kommer ifrån
Tona in på medvetanden/ väsen och ljusvarelser

– Vägledd meditation
* Naturväsen
* Gudinnorna
* Personliga änglar och Elohimer
* Guider och Galaktiska guider
* Mästarna
* Ditt högre jag
* Din själsgrupp

Energiavläsning
– Änglar
– Guider
– Automatskrift – Änglar, Guider och mästare
– Ta emot högre budskap

Pris: 3200 :-

Efter avslutad kurs och inlämnade hemuppgifter får du ett diplom som intygar din kompetens inom det område som blocket avser. För att få ett Certifierat mediumskap (ej samma som diplom) skall du ha gått alla 7 block och lämnat in de hemuppgifter som blocken avser.

Rekommenderat är att först gå block 1 – 3 (mental och emotionell utveckling),
sedan vidare till block 4 – 7 (själslig och andlig utveckling)
I de högre blocken (4 – 7) skall du ha en gedigen erfarenhet och kunskap inom medialitet.

Går du direkt till de högre blocken skall du helst ha arbetat som andlig rådgivare tidigare.
Dels för att får en övergripande förståelse för kursens upplägg och dess ”språk” men också för att få en helhet inom den Esoteriska utbildningen.

Du väljer själv i vilken takt din utveckling skall ske, därför kan du anmäla dig fritt till dom olika blocken som passar för just för dig och din egen utveckling. .


Betalning
sker via faktura och skall vara tillhanda senast 20 dagar innan kursstart.
När du fått en kursbekräftelse har du en garanterad plats i gruppen och ditt deltagande är bindande. Om du har frågor i samband med din intresseanmälan bifogar du det i kommentarsfältet.

Observera! att vi har begränsat antal platser till grupperna så att varje elev skall få sin tid till egna frågor och coachning. Vi rekommenderar dig därför att göra en kursanmälan så snart du planerat att gå ett block för att gardera din plats i gruppen.

Avbokning skall ske senast 20 dagar innan kurstillfället, anmäler du dig efter det anser din plats bindande.
För mer information se våra villkor. (se kursvillkor här)

Gör din kursanmälan nedan


Translate »