Esoteriskt mediumskap Block 2. Energiavläsning och andlig utveckling

När: Se och välj datum nedan
Vart:
Oceania SPA
Kantarellvägen 5 B, Åkersberga, Stockholm Norrort

Kursen omfattar vår personliga och andliga utvecklingsstege. Vi läser om de 4 karmiska nivåerna och Aurans betydelse för vår utveckling. Du får en fördjupad kunskap i det personliga, själsliga och andliga jaget som spelar en stor roll för vårt växande.

Människan är på en ständig utvecklingsresa genom hela livet, för att förstå oss själva och andra behöver vi en fördjupad kunskap i vad personlig och andlig utveckling är. Vi får en starkare förståelse för andra då vi vet att det finns en grundlig förklaring till våra olikheter som individer.

Under kurshelgen kommer jag ta med er på en resa genom vår fysiska, själsliga och andliga utveckling, ge er fördjupad kunskap om vad karma är och vilken karmisk nivå vi människor befinner oss på. Ni kommer få en större förståelse för chakrana och aurans betydelse.
Vi städar intuitionskanalerna, arbetar med änglarna och lär oss energiavläsning på människor och djur. Välkommen till block 2.

Kursens innehåll

Energimedvetenhet del 2
– Chakrakunskap
– Aurans 4 nivåer
– Våra 4 karmiska nivåer
– Våra “jagen” – personliga, själsliga & andliga
– Vår kvinnliga och manliga sida
– Ljuskroppen, kristallkroppen och regnbågsauran
– Energiavläsning – människor, djur och platser
– Skapa heligt rum inför energiarbeten
– Healing med änglarna

Energiavläsningar
* Personlig avläsning – 7 Chakran
* Den kvinnliga och manliga sidan – maskulin och feminin energi
* Relationsavläsning mellan två individer
* Barn och ungdomar
* Djur

Pris: 3200 :-

Efter avslutad kurs och inlämnade hemuppgifter får du ett diplom som intygar din kompetens inom det område som blocket avser. För att få ett Certifierat mediumskap (ej samma som diplom) skall du ha gått alla 7 block och lämnat in de hemuppgifter som blocken avser.

Rekommenderat är att först gå block 1 – 3 (mental och emotionell utveckling),
sedan vidare till block 4 – 7 (själslig och andlig utveckling)
I de högre blocken (4 – 7) skall du ha en gedigen erfarenhet och kunskap inom medialitet.

Går du direkt till de högre blocken skall du helst ha arbetat som andlig rådgivare tidigare.
Dels för att får en övergripande förståelse för kursens upplägg och dess ”språk” men också för att få en helhet inom den Esoteriska utbildningen.

Du väljer själv i vilken takt din utveckling skall ske, därför kan du anmäla dig fritt till dom olika blocken som passar för just för dig och din egen utveckling. .


Betalning
sker via faktura och skall vara tillhanda senast 20 dagar innan kursstart.
När du fått en kursbekräftelse har du en garanterad plats i gruppen och ditt deltagande är bindande. Om du har frågor i samband med din intresseanmälan bifogar du det i kommentarsfältet.

Observera! att vi har begränsat antal platser till grupperna så att varje elev skall få sin tid till egna frågor och coachning. Vi rekommenderar dig därför att göra en kursanmälan så snart du planerat att gå ett block för att gardera din plats i gruppen.

Avbokning skall ske senast 20 dagar innan kurstillfället, anmäler du dig efter det anser din plats bindande.
För mer information se våra villkor. (se kursvillkor här)

Gör din kursanmälan nedan


Translate »