Esoteriskt mediumskap Block 1. Energimedvetenhet & medial utveckling

När: Se och välj datum nedan
Vart:
Oceania SPA
Kantarellvägen 5 B, Åkersberga, Stockholm Norrort

Välkommen på grundkurs i medial utveckling (Psykometri – lär känna själen)
Detta är en kurs för dig som vill förstå hur du skall tolkar in energier och kunna öva upp din mediala förmåga att se, känna och veta. Energimedvetenhet är en grundläggande del om man vill öva upp sin mediala förmåga, genom att förstå vart allt kommer ifrån. Därför kommer du under kursen få flera verktyg för att kunna lösa upp blockeringar och skapa ett starkare flöde inom dig för en starkare och mer naturlig energimedvetenhet.

När du förstår din egen energi och hur den fungerar så förstår du också andras och omvärlden.
Du kommer under kursen att få lära dig mer om Auran uppgift, hur den fungerar och varför vi använder dom när vi gör energiarbeten.  Du lär dig skapa heligt rum och arbeta med din egen aura för att bli en klar kanal och kunna sortera energi samt veta vad som är ditt och andras.

Du får också lära dig hur du genom Orakel/änglakort, kan ta emot vägledande budskap direkt ifrån änglarna utan bok och text. Vi läser också av energi på olika föremål för att du skall lära dig att tona in på minnesenergier och kunna tolka dem.

Du får kunskap om lätt och tung energi samt hur du kan energihöja dig själv och olika platser för att transformera tung energi till lätt.

Kursen ger dig en grundläggande förståelse för Psykometri som betyder, att lära känna själen, ju större förståelse du får för den desto lättare kan du tolka in subtila energier.

Kursens innehåll:

Energimedvetenhet
– Skapa heligt rum
– Höja vibrationen, ta bort intryck
– Energiavläsning av föremål

Kunskap om Auran
– Vår aura
– städa auran
– aurans funktion
– övningar att kunna se auran
– använda auran vid energiavläsningar

Chakrakunskap
– Kunskap om chakran
– Använda chakrana vid energiarbete

Tolkning av egen symbolvärld
– symbolernas syfte
– färgernas syfte
– sätta symboler i sammanhang

Ängla och Orakelkort
– Änglakortläsning, lär dig flera tekniker
– Lär dig kanalisera
– Egots inverkan
– Skapa flöde och tillit till din intuition

Pris: 3200 :-

Efter avslutad kurs och inlämnade hemuppgifter får du ett diplom som intygar din kompetens inom det område som blocket avser. För att få ett Certifierat mediumskap (ej samma som diplom) skall du ha gått alla 7 block och lämnat in de hemuppgifter som blocken avser.

Rekommenderat är att först gå block 1 – 3 (mental och emotionell utveckling),
sedan vidare till block 4 – 7 (själslig och andlig utveckling)
I de högre blocken (4 – 7) skall du ha en gedigen erfarenhet och kunskap inom medialitet.

Går du direkt till de högre blocken skall du helst ha arbetat som andlig rådgivare tidigare.
Dels för att får en övergripande förståelse för kursens upplägg och dess ”språk” men också för att få en helhet inom den Esoteriska utbildningen.

Du väljer själv i vilken takt din utveckling skall ske, därför kan du anmäla dig fritt till dom olika blocken som passar för just för dig och din egen utveckling. .


Betalning
sker via faktura och skall vara tillhanda senast 20 dagar innan kursstart.
När du fått en kursbekräftelse har du en garanterad plats i gruppen och ditt deltagande är bindande. Om du har frågor i samband med din intresseanmälan bifogar du det i kommentarsfältet.

Observera! att vi har begränsat antal platser till grupperna så att varje elev skall få sin tid till egna frågor och coachning. Vi rekommenderar dig därför att göra en kursanmälan så snart du planerat att gå ett block för att gardera din plats i gruppen.

Avbokning skall ske senast 20 dagar innan kurstillfället, anmäler du dig efter det anser din plats bindande.
För mer information se våra villkor. (se kursvillkor här)

Gör din kursanmälan nedan


Translate »