Esoteriskt mediumskap Block 1. Energimedvetenhet & medial utveckling

När: Se och välj datum nedan
Vart:
Oceania SPA
Kantarellvägen 5 B, Åkersberga, Stockholm Norrort

Välkommen på grundkurs i medial utveckling (Psykometri – lär känna själen)
Detta är en kurs för dig som vill förstå hur du skall tolkar in energier och kunna öva upp din mediala förmåga att se, känna och veta. Energimedvetenhet är en grundläggande del om man vill öva upp sin mediala förmåga, genom att förstå vart allt kommer ifrån. Därför kommer du under kursen få flera verktyg för att kunna lösa upp blockeringar och skapa ett starkare flöde inom dig för en starkare och mer naturlig energimedvetenhet.

När du förstår din egen energi och hur den fungerar så förstår du också andras och omvärlden.
Du kommer under kursen att få lära dig mer om Auran uppgift, hur den fungerar och varför vi använder dom när vi gör energiarbeten.  Du lär dig skapa heligt rum och arbeta med din egen aura för att bli en klar kanal och kunna sortera energi samt veta vad som är ditt och andras.

Du får också lära dig hur du genom Orakel/änglakort, kan ta emot vägledande budskap direkt ifrån änglarna utan bok och text. Vi läser också av energi på olika föremål för att du skall lära dig att tona in på minnesenergier och kunna tolka dem.

Du får kunskap om lätt och tung energi samt hur du kan energihöja dig själv och olika platser för att transformera tung energi till lätt.

Kursen ger dig en grundläggande förståelse för Psykometri som betyder, att lära känna själen, ju större förståelse du får för den desto lättare kan du tolka in subtila energier.

Kursens innehåll:

Energimedvetenhet
– Skapa heligt rum
– Höja vibrationen, ta bort intryck
– Energiavläsning av föremål

Kunskap om Auran
– Vår aura
– städa auran
– aurans funktion
– övningar att kunna se auran
– använda auran vid energiavläsningar

Chakrakunskap
– Fördjupad kunskap om våra 7 – 9 chakran
– Res genom dimensioner med chakrana
– Kundalini och chakrakanalen

Energiavläsning
– Body Reading – energiavläsning på chakran
– Energiavläsning mellan två personer

Tolkning av egen symbolvärld
– symbolernas syfte
– färgernas syfte
– sätta symboler i sammanhang

Orakelkort
– Orakelkortsläggning
– Lär dig kanalisera
– Olika tekniker
– Skapa flöde och tillit till din intuition


Pris:
3900:-

Efter avslutad kurs och inlämnade hemuppgifter får du ett diplom som intygar din kompetens inom det område som blocket avser.

För att få ett Certifierat mediumskap (ej samma som diplom) skall du ha gått alla block inom Esoteriskt mediumskap och lämnat in de hemuppgifter som blocken avser.

Betalning

Betalning för kursavgift sker via faktura och kommer i ett separat mail.
Se våra kursvillkor på hemsidan. (se kursvillkor här)

Plats
Oceania Spa, Kantarellvägen 5 b, Åkersberga

Kurslängd
2 dagar 9 – 17
(full närvaro krävs för diplom)

Avbokning
Skall ske senast 20 dagar innan kurstillfället, inom 20 dagar kan ett nytt kursdatum erbjudas
För mer information se våra villkor. (se kursvillkor här)

Vänligen ange nedan om du har frågor angående kursen så att vi kan hantera dem snarast.
Gör din kursanmälan här


Translate »